Kos Adası Rehberi

Kos adasının güzelliklerini keşfedin.

Kos Adası Osmanlı Eserleri

Kos Adası Osmanlı Eserleri


Türkçe adı ile İstanköy adasında da, Türklerin gelmesiyle birlikte bir gelişme başlamıştır. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bu adaya yerleşen Türklerin sayısı artmıştır. Buna paralel olarak da, pek çok eser yapılmıştır. Evliya Çelebi, adada 11 Müslüman mahallesi, 6 cami, 4 mescit, 1 tekke, 9 sıbyan (çocuk) mektebi olduğunu yazmaktadır. Pili kalesinde buradan yetişmiş olan ve 1619'da sadrazam olan Güzelce Ali Paşa'nın babası, İstanköylü Ahmed Paşa tarafından bazı hayır eserleri yaptırılmıştır. Bir minareli cami, hamam, bir çeşme, büyük bir havuz ve 20 adet dükkan, bu aile tarafından yaptırılmıştır. İstanköy adası da, tıpkı Rodos gibi, bazı Türk büyüklerinin mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. 1745'de vefat etmiş olan Hacı Osman Paşa, 1811'de vefat eden Hakkı Mehmet Paşa, 1782/3 (1197) de vefat etmiş olan Hekimbaşızade Abdülaziz Efendi bunlardan bazılarıdır.

Hacı Hasan Camii, Hipokrat Ağacı’nın hemen arkasında bulunmaktadır.

Hacı Hasan Camii, Hipokrat Ağacı’nın hemen arkasında bulunmaktadır. İki katlı ve etkileyici bir mimarisi bulunan bu cami, adadaki Müslümanlar tarafından günümüzde kullanılmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları
Yorum Gönderin