Ελλάδα Θεωρήσεις Σένγκεν

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις θεώρησης για την Ελλάδα

Οι πολίτες της ΕΕ

Εάν είστε πολίτης της ΕΕ, χρειάζεστε μόνο την ισχύουσα εθνική αστυνομική ταυτότητά σας. Η Ελλάδα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει υπογράψει τη Συμφωνία του Σένγκεν.

Οι πολίτες των κρατών μελών είναι σε θέση να παραμείνουν χωρίς θεώρηση για περίοδο σύντομης παραμονής έως τρεις (3) μήνες. Για να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα, οι τουρίστες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πρέπει να είναι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας ή άλλου νομικού κοινοτικού εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης τους.

Οι πολίτες εκτός ΕΕ

Εάν είστε πολίτης τρίτης χώρας ή πολίτης χώρας που δεν περιλαμβάνεται στη Συμφωνία του Σένγκεν, θα χρειαστείτε έγκυρο διαβατήριο και ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας, μπορεί να χρειαστείτε βίζα.

Μπορείτε να λάβετε βίζα στο Ελληνικό Προξενείο που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία σας και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες εκεί. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, οι επισκέπτες με θεώρηση πρέπει επίσης να έχουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για επείγουσες ιατρικές ή άλλες ανάγκες. Πρέπει να συμβουλευτούν την υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης για πληροφορίες πριν ταξιδέψουν. Προσέξτε ότι ένα διαβατήριο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο για πολλές άλλες συναλλαγές, όπως ανταλλαγή νομισμάτων, αγορές, κλπ.

Χρήσιμες λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε:

- Η επίσημη γλώσσα είναι ελληνική. Λόγω των πολλών επισκεπτών στην Ελλάδα, πολλοί κάτοικοι μιλούν αγγλικά ή άλλη γλώσσα
⨀ Το νόμισμα στην Ελλάδα είναι Ευρώ (€)
⨀ Το κλίμα είναι μεσογειακό.
⨀ Ο διεθνής κωδικός κλήσης της Ελλάδας είναι +30
⨀ Η ζώνη ώρας είναι GMT +2
⨀ Το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι 230V AC (50Hz). Οι συσκευές από τη Βόρεια Αμερική απαιτούν έναν μετασχηματιστή και τα βρετανικά έναν προσαρμογέα.

Οι αριθμοί τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης

- Υπηρεσία Ασθενοφόρων: 166
- SOS γιατροί: 1016
- Νοσοκομεία και κλινικές εργασίας: 1434
- Φαρμακεία: 1434
- Ανοικτή Γραμμή για την τοξικομανία: 210 36 17 089
- Δηλητηρίαση Πρώτες Βοήθειες: 210 77 93 777
- Αστυνομία: 100
- Τουριστική Αστυνομία: 1571

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και να σας βοηθήσουμε να οργανώσετε τη διαμονή σας στα νησιά της Ελλάδας.
Schengen Visa Application Form
Need Help?

We will be happy to assist you. Our consultants are available 24/7 to assist you.

Why Choose Us?
Unique Experience
We offer options to make your holiday special and unique.

Budget-Friendly
Plan your low budget holiday with our special offers and save money.

Quick Support
Get quick support for all your needs during your trip with our consultants and enjoy your holiday.